Dịch vụ marketing

2.48 BTC Challenge

Chúng tôi sẽ thực chiến bằng 1 tài khoản với số vốn bắt đầu là 2.48BTC. Các bạn sẽ có dịp theo dõi và kiểm chứng quá trình đầu tư của chúng tôi. Dù thắng, dù thua chúng tôi sẽ vẫn cập nhật từng lệnh giao dịch trong suốt quá trình đầu tư margin. Hãy đón xem nhé!

Đầu tư

Bitcoin mỗi ngày