Giao Dịch Ký Quỹ Đã Có Chức Năng API

0
243

Binance đã kích hoạt chức năng API cho Giao dịch ký quỹ và đã hỗ trợ chuyển, cho vay, và gửi trả lại tài sản và điều chỉnh/huỷ các lệnh giao dịch qua API.

Người dùng đã có thể kích hoạt và quản lý chức năng API cho Giao dịch ký quỹ trong phần Trung tâm người dùng dưới API như trong hình dưới đây.

Hãy đọc thêm thông tin tài liệu về API trên Giao dịch ký quỹ tại đây.

en-1.png

en-2.png

—————————————————————————————————-
Đăng ký theo dõi và đọc thêm bài viết tại:
1️⃣ https://kriptoa.com
2️⃣ https://www.facebook.com/vncryptotrend/
3️⃣ https://t.me/vietnamcryptotrend
4️⃣ https://t.me/vncryptotrend

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây