PERLIN (PERL) Là Dự Án IEO Tiếp Theo Trên Binance LaunchPad

0
800

Dự án tiếp theo trên Binance Launchpad – Perlin (PERL). Việc bán Perlin sẽ theo định dạng xổ số & phát sóng, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu từ 2019/08/09 00:00 AM (UTC).

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã thực hiện thay đổi sau đây đối với các quy tắc xổ số cho phiên này:

Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 15 ngày từ 2019/08/09 00:00 AM (UTC) đến 2019/08/24 00:00 AM (UTC). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là trung bình của 15 ngày nhưng sử dụng phép tính Số dư BNB trung bình hàng ngày được công bố trước đây tại đây.
Số lượng vé có thể yêu cầu và số lượng BNB tương ứng cần thiết cho mỗi danh mục cũng đã được cập nhật lên 10 cấp độ, như được nêu rõ hơn dưới đây.
Một nhóm airdrop 3.874.500 PERL (khoảng 300.000 USD) sẽ được chia và phân phối cho những người tham gia đủ điều kiện sau khi rút thăm xổ số.

Chi tiết Airdrop PERL

Đối với phiên Launchpad này, một nhóm gồm 3.874.500 mã PERL sẽ được phân chia và phát sóng cho tất cả những người tham gia launchpad không có vé trúng thưởng.

Số tiền được phát sóng cho mỗi người tham gia không có vé trúng thưởng sẽ được tính bằng = (Số lượng vé không chiến thắng được giữ bởi mỗi người tham gia không chiến thắng / Tổng số vé không chiến thắng trên tất cả những người tham gia không chiến thắng) x Tổng số Airdrop Bể bơi. Xin lưu ý rằng nếu bạn có một vé chiến thắng, bạn sẽ không đủ điều kiện cho airdrop.

Ví dụ: Người dùng A đã yêu cầu 3 vé nhưng không có vé trúng thưởng. Tổng số lượng vé trên tất cả người dùng không có vé trúng thưởng là 400.000 vé. Trong trường hợp này, Người dùng A sẽ nhận được một airdrop 29,05 PERL (3 / 400.000 x 3.874.500 PERL).

Chi tiết bán mã PERL:

🌟Chi tiết về PERL:

🌏Tên token: Perlin (PERL)
🌏Launchpad Hard Cap: 6.700.000 USD
🌏Tổng cung cấp mã thông báo: 1.033.200.000 PERL
🌏Tổng số mã thông báo được phân bổ cho Binance Launchpad: 86.530.500 PERL (8,38% tổng nguồn cung cấp mã thông báo)
🌏Giá bán mã thông báo công khai: 1 PERL = 0,07743 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước ngày rút thăm xổ số)
🌏Định dạng bán mã : Xổ số & Airdrop
🌏Số lượng vé xổ số trúng thưởng tối đa: 13.400
🌏Phân bổ cho mỗi vé trúng thưởng: 500 USD (6.457,45 PERL)
🌏Tổng cung Airdrop: 3.874.500 PERL (khoảng 300.000 USD)
🌏Phiên được hỗ trợ: Chỉ BNB
🌏PERL ban đầu sẽ được phát hành dưới dạng tài sản ERC-20.

Mốc thời gian xổ số:

2019/08/09 00:00 AM (UTC) đến 2019/08/24 00:00 AM (UTC): Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính bằng các ảnh chụp nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 15 ngày. Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 15 ngày này sẽ xác định số lượng vé mà bạn có thể yêu cầu.
2019/08/24 06:00 AM (UTC): Yêu cầu vé sẽ mở vào thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 24 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã thông báo cùng một lúc, trước khi hoàn thành yêu cầu vé. Xin lưu ý rằng người dùng sẽ chỉ có thể yêu cầu vé một lần.
2019/08/25 06:00 AM (UTC): Khiếu nại vé đóng cửa và rút thăm xổ số bắt đầu.
2019/08/25 08:00 AM (UTC): Vé trúng thưởng được công bố và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ tài khoản người dùng chiến thắng. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ BNB trong tài khoản để khấu trừ trong vòng 24 giờ nếu bạn có vé trúng thưởng.
2019/08/26 08:00 AM (UTC): Sau thời gian này, chúng tôi sẽ phát sóng mã thông báo PERL cho tất cả những người tham gia không có vé trúng thưởng.

Phân phối vé số

Người dùng sẽ có thể yêu cầu tối đa 10 vé xổ số dựa trên tỷ lệ nắm giữ BNB trung bình hàng ngày của họ (đại diện bởi X bên dưới) trong khoảng thời gian 15 ngày trước ngày rút thăm xổ số.

Ví dụ: 50 ≤ X <100 có nghĩa là số dư BNB trung bình của bạn trong toàn bộ thời gian được chỉ định được giữ ở mức 50 BNB trở lên, nhưng không vượt quá 100 BNB.

Daily Average BNB balance (X) No. of Lottery Tickets
50 ≤  X < 100 1
100 ≤  X < 150 2
150 ≤  X < 200 3
200 ≤  X < 250 4
250 ≤  X < 300 5
300 ≤  X < 350 6
350 ≤  X < 400 7
400 ≤  X < 450 8
450 ≤  X < 500 9
>=500 10

Tính toán BNB Holdings trung bình

Một ví dụ về tính toán nắm giữ BNB trung bình cho mỗi người dùng dưới đây

Day Average BNB Holdings on each Day
2019/08/09 100 BNB
2019/08/10 100 BNB
2019/08/11 100 BNB
2019/08/12 100 BNB
2019/08/13 50 BNB
2019/08/14 50 BNB
2019/08/15 50 BNB
2019/08/16 70 BNB
2019/08/17 70 BNB
2019/08/18 70 BNB
2019/08/19 80 BNB
2019/08/20 80 BNB
2019/08/21 80 BNB
2019/08/22 80 BNB
2019/08/23 80 BNB
15-Day Average BNB Holdings (100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50 +70 + 70 + 70+ 80 + 80 + 80 + 80 + 80) / 15 = 77.3 BNB
Total Eligible Ticket(s) 1 Ticket

 

Để tìm hiểu thêm về Perlin (PERL), hãy đọc báo cáo chuyên sâu của Binance Research tại đây.

Để biết thêm chi tiết về dự án Launchpad thứ 8 của chúng tôi Perlin, hãy đọc bài đăng trên blog của chúng tôi: Binance Launchpad thông báo ra mắt mã thông báo sắp tới của Perlin, khởi nghiệp phát triển blockchain công khai nhanh nhất.

Liên kết dự án Perlin:

Trang web: https://www.perlin.net

Báo cáo chính thức: Perlin (PERL)

Điện thoại: https://t.me/perlinnetworkchat

Bất hòa: https://discordapp.com/invite/dMYfDPM

Trung bình: https://medium.com/perlin-network

Xin lưu ý:

Bắt đầu từ dự án Launchpad thứ 9 trở đi, thời gian nắm giữ BNB sẽ được đặt ở mức 30 ngày.
Trong tương lai, thời gian nắm giữ BNB cũng có thể bắt đầu trước khi mỗi dự án Launchpad được công bố ban đầu. Ví dụ: nếu dự án Launchpad thứ 9 được công bố vào ngày 30 tháng 8 với ngày nắm giữ BNB cuối cùng được đặt vào ngày 9 tháng 9, điều đó có nghĩa là thời gian nắm giữ BNB bắt đầu vào ngày 10 tháng 8.

_________________________________________________
Đăng ký theo dõi tại:

1️⃣ https://kriptoa.com

2️⃣ https://www.facebook.com/vncryptotrend/

3️⃣ https://t.me/vietnamcryptotrend

4️⃣ https://t.me/vncryptotrend

Để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư, hãy tham gia cùng trao đổi với chúng tôi tại
🗣Channel: https://t.me/vietnamcryptotrend
👥Group: https://t.me/vncryptotrend

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây