Cập nhật cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày

0
275

Vào 2019/08/02 0:00 AM (UTC), cơ chế tính toán được sử dụng để ghi lại số dư BNB hàng ngày sẽ thay đổi từ được ghi lại trong ảnh chụp nhanh vào lúc 0:00 AM (UTC) mỗi ngày, sang Số dư BNB trung bình hàng ngày (bao gồm cả BNB được giữ trong Tài khoản Binance thông thường, Tài khoản ký quỹ và Tài khoản phụ). 

Tổng số dư BNB trung bình hàng ngày = Số dư tài khoản trung bình hàng ngày + Số dư tài khoản ký quỹ trung bình hàng ngày + Số dư tài khoản phụ trung bình hàng ngày

Chú thích:

  • Số dư tài khoản giao ngay trung bình được tính bằng cách sử dụng tổng số ảnh chụp nhanh hàng giờ của số dư BNB trong tài khoản giao ngay trong một ngày chia cho 24 (giờ)
  • Số dư tài khoản phụ trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số ảnh chụp nhanh hàng giờ của số dư BNB trong tài khoản phụ trong một ngày chia cho 24 (giờ)
  • Số dư tài khoản ký quỹ trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số ảnh chụp nhanh hàng giờ của số dư BNB trong tài khoản ký quỹ trong một ngày chia cho 24 (giờ) và sau đó chia cho 3 (vì hệ số đòn bẩy của nền tảng hiện tại là 3)

Xin lưu ý rằng

✅Để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư, hãy tham gia cùng trao đổi với chúng tôi tại

🗣Channel: https://t.me/vietnamcryptotrend

👥Group: https://t.me/vncryptotrend

 

🛎 Lưu ý: Tất cả thông tin đều mang tính chất thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây